VRV IV

VRV IV

/   VRV IV определя нови стандарти за сезонна ефективност за собственици на сгради, за комфорт в помещенията за потребителите и за опростен монтаж за монтажниците.   ПРОМЕНЛИВА ТЕМПЕРАТУРА НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ Персонализирайте вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и комфорт:  Революционното управление на...
VRV IV