SKY AIR MULTI

Daikin SKY AIR
/

Мулти сплит системи SKY AIR работят в симултантен (едновременен) режим. До 4 вътрешни климатика се инсталират в една обща

зона, с едно общо дистанционно управление и работят едновременно в един и същи температурен режим. Не е възможно

индивидуално управление на всеки климатик поотделно.

 Вариантите за комбиниране са следните: 

1. Едно външно и едно вътрешно тяло 
2. Едно външно тяло и две вътрешни тела - приложение `Double` 
3. Едно външно тяло и три вътрешни тела - приложение `Triple` 
4. Едно външно тяло и две по две вътрешни тела - приложение `Double Twin`